Hiển thị kết quả duy nhất

479,000,000 592,000,000